Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0181

Mål C-181/17: Talan väckt den 7 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

OJ C 195, 19.6.2017, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/15


Talan väckt den 7 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-181/17)

(2017/C 195/20)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Hottiaux och J. Rius)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien, i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3 och 5 b i förordning (EG) nr 1071/2009 beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik, genom att föreskriva ett lägsta antal fordon som krävs för att kunna erhålla tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den talan som Europeiska kommissionen har väckt mot Konungariket Spanien avser tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EGT L 300, 14.11.2009, s. 51). (1)

Kommissionen anser att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3.1, 3.2 och 5 b i förordning, genom att uppställa kravet att företagen ska inneha minst tre fordon för att kunna erhålla ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.


(1)  EGT L 300, 2009, s. 51.


Top