Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0125

Mål C-125/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Roma (Italien) den 10 mars 2017 – Luigi Bisignani mot Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

OJ C 213, 3.7.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 213/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Roma (Italien) den 10 mars 2017 – Luigi Bisignani mot Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

(Mål C-125/17)

(2017/C 213/21)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Luigi Bisignani

Motpart: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 64 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), mot bakgrund av den föregående artikeln 63 FEUF och den efterföljande artikeln 65 FEUF, samt rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 (1), – enligt vilka de restriktioner som var i kraft den 31 december 1993 enligt nationell lagstiftning för kapitalrörelser till eller från tredjeland kan upprätthållas i syfte att förebygga medlemsstaternas potentiella inkomstbortfall och för insamling av bevisning för den oriktiga eller olagliga karaktären av transaktioner som verkar strida mot eller utgöra en överträdelse av skattelagstiftningen, varvid medlemsstaterna i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilka stadgas i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, får skilja mellan skattebetalare som har olika bostadsort eller som har investerat sitt kapital på olika ort – hinder för nationella bestämmelser såsom artikel 9.1 c och d i lag nr 97 av den 6 augusti 2013 (2013 års lag om anpassning till unionsrätten), som åtminstone mot bakgrund av den tolkning som föreslås av båda parter medför att den överträdelse av skattelagstiftningen som stadgades i och beivrades med stöd av artiklarna 4 och 5 i lagdekret nr 167 av den 28 juni 1990 – vilken, med ändringar, omvandlats till lag nr 227 av den 4 augusti 1990 – slutgiltigt upphävs (snarare än omformuleras) och dessutom utan att det görs någon åtskillnad mellan kapitalrörelser mellan unionens medlemsstater inbördes och mellan medlemsstaterna och länder eller territorier med förmånligare skattelagstiftning?


(1)  Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, s. 1).


Top