Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0104

Mål C-104/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Pitești (Rumänien) den 27 februari 2017 – SC Cali Esprou SRL mot Administraţia Fondului pentru Mediu

OJ C 168, 29.5.2017, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Pitești (Rumänien) den 27 februari 2017 – SC Cali Esprou SRL mot Administraţia Fondului pentru Mediu

(Mål C-104/17)

(2017/C 168/29)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Pitești

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC Cali Esprou SRL

Motpart: Administraţia Fondului pentru Mediu

Tolkningsfråga

Kan artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (1) tolkas så, att den utgör hinder för att en EU-medlemsstat antar bestämmelser enligt vilka den ekonomiska aktör som släpper ut förpackade varor och förpackningar på den inhemska marknaden, men som inte ändrar varorna eller förpackningarna, utan enbart avyttrar dem i samma form till en ekonomisk aktör som i sin tur avyttrar dem till slutkonsumenten, ska betala en skatt vars storlek fastställs per kilogram (kg) utifrån skillnaden mellan å ena sidan kvantiteterna av förpackningsavfall motsvarande minimimålen för återvinning eller förbränning i förbränningsanläggningar med energiåtervinning och återvinning med materialutnyttjande och å andra sidan kvantiteterna av förpackningsavfall som faktiskt har återvunnits eller förbränts i förbränningsanläggningar med energiåtervinning och återvunnits med materialutnyttjande?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 1994, s. 10, svensk specialutgåva, område 15, volym 13, s. 266)


Top