Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0081

Mål C-81/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Suceava (Rumänien) den 14 februari 2017 – SC Zabrus Siret SRL mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

OJ C 161, 22.5.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Suceava (Rumänien) den 14 februari 2017 – SC Zabrus Siret SRL mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

(Mål C-81/17)

(2017/C 161/11)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Suceava

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC Zabrus Siret SRL

Motpart: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Tolkningsfrågor

1)

Utgör direktiv 2006/112/EG (1) samt principerna om skatteneutralitet och proportionalitet, i en situation som den som är aktuell i målet vid den nationella domstolen, hinder för en förvaltningspraxis och/eller en tolkning av nationella bestämmelser enligt vilken det inte är möjligt att genomföra någon kontroll och bevilja rätt till återbetalning av mervärdesskatt till följd av justeringar avseende transaktioner utförda under en period som föregår kontrollperioden och som redan har varit föremål för en skattekontroll på grundval av vilken skattemyndigheten inte har konstaterat brister som kan medföra att beskattningsunderlaget ändras, trots att nämnda bestämmelser tolkas på så sätt att skattemyndigheten kan besluta att ompröva en period som redan har varit föremål för skattekontroll mot bakgrund av ytterligare uppgifter och upplysningar som har framkommit i ett senare skede genom samarbete mellan statliga myndigheter och institutioner?

2)

Ska direktiv 2006/112/EG samt principerna om skatteneutralitet och proportionalitet tolkas på så sätt att de i en situation som den som är aktuell i målet vid den nationella domstolen utgör hinder för nationella bestämmelser av lagstiftningskaraktär, enligt vilka det inte är möjligt att rätta materiella fel i mervärdesskattedeklarationer avseende beskattningsperioder som redan har varit föremål för skattekontroll, med undantag av de fall där rättelsen görs med stöd av ett beslut om åtgärder som har meddelats av skattekontrollorganet i samband med den tidigare kontrollen?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).


Top