Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0027

Mål C-27/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos apeliacinis teismas (Litauen) den 19 januari 2017 – AB ”flyLAL-Lithuanian Airlines”, i likvidation, mot Starptautiskā lidosta ”Rīga” VAS och ”Air Baltic Corporation A/S”

OJ C 104, 3.4.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/35


Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos apeliacinis teismas (Litauen) den 19 januari 2017 – AB ”flyLAL-Lithuanian Airlines”, i likvidation, mot Starptautiskā lidosta ”Rīga” VAS och ”Air Baltic Corporation A/S”

(Mål C-27/17)

(2017/C 104/50)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos apeliacinis teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: AB ”flyLAL-Lithuanian Airlines”, i likvidation,

Motparter: Starptautiskā lidosta ”Rīga” VAS och ”Air Baltic Corporation A/S”

Tolkningsfrågor

1)

Ska begreppet ”ort där skadan inträffade” i artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen (1) under omständigheterna i förevarande mål tolkas så, att det avser den ort där motparternas olagliga avtal som strider mot artikel 82 c i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (artikel 102 c FEUF) ingicks, eller så att det avser den ort där de handlingar begicks genom vilka den ekonomiska fördel som erhållits genom detta avtal utnyttjades genom underprissättning (korssubventionering) i konkurrens med klaganden på samma relevanta marknader?

2)

Kan klagandens skada (förlorad inkomst) i förevarande mål på grund av motparternas olagliga handlingar anses som en skada i den mening som avses i artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen?

3)

Ska den verksamhet som filialen till Air Baltic Corporation utövar i Republiken Litauen under omständigheterna i förevarande mål anses som verksamhet vid en filial i den mening som avses i artikel 5.5 i Bryssel I-förordningen?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).


Top