Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0060

Mål C-60/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Sverige) den 3 februari 2016 – Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

OJ C 111, 29.3.2016, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Sverige) den 3 februari 2016 – Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Mål C-60/16)

(2016/C 111/19)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Mohammad Khir Amayry

Svarande: Migrationsverket

Tolkningsfrågor

1)

Om en asylsökande inte är tagen i förvar vid den tidpunkt då den ansvariga medlemsstatens godtar att överta denne utan tas i förvar vid en senare tidpunkt – på grund av att det först då bedöms att det föreligger en betydande risk för att personen avviker – får tidsfristen på sex veckor i artikel 28.3 i förordning nr 604/2013 (1) i så fall beräknas från den dag då personen tas i förvar eller ska den beräknas från någon annan tidpunkt och i så fall vilken?

2)

Utesluter artikel 28 i förordningen, i en situation då den asylsökande inte hålls i förvar vid den tidpunkt då den ansvariga medlemsstatens godtar att överta denne, tillämpningen av nationella regler som för svensk del innebär att en utlänning inte får hållas i förvar för verkställighet längre tid än två månader, om det inte finns synnerliga skäl får en längre tid, och om det finns sådana synnerliga skäl får utlänningen hållas i förvar högst tre månader och om det är sannolikt att verkställigheten kommer att ta längre tid på grund av bristande samarbete från utlänningen eller det tar tid att införskaffa nödvändiga handlingar, maximalt tolv månader?

3)

Om ett verkställighetsförfarande påbörjas på nytt efter att ett överklagande eller en omprövning inte längre har suspensiv verkan (jfr artikel 27.3), ska då en ny tidsfrist om sex veckor för verkställighet av överföringen börja löpa eller ska det ske en avräkning t.ex. av det antal dagar som personen redan suttit i förvar efter att den ansvariga medlemsstaten godtagit övertagandet eller återtagandet?

4)

Har det någon betydelse om den asylsökande som överklagat ett beslut om överföring inte själv har begärt att verkställigheten av överföringsbeslutet avbryts i väntan på resultatet av överklagandet (jfr artikel 27.3 c och artikel 27.4)?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, s. 31)


Top