Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0158

Mål C-158/16: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo – Spanien) – Margarita Isabel Vega González mot Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Icke-diskrimineringsprincipen — Begreppet ”anställningsvillkor” — Tjänstledighet — Nationell lagstiftning som anger att endast tjänstemän som valts till offentliga uppdrag kan beviljas tjänstledighet, med undantag av tillfälligt anställda)

OJ C 72, 26.2.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 72/8


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Spanien) – Margarita Isabel Vega González mot Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

(Mål C-158/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Socialpolitik - Direktiv 1999/70/EG - Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP - Klausul 4 - Icke-diskrimineringsprincipen - Begreppet ”anställningsvillkor” - Tjänstledighet - Nationell lagstiftning som anger att endast tjänstemän som valts till offentliga uppdrag kan beviljas tjänstledighet, med undantag av tillfälligt anställda))

(2018/C 072/10)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Margarita Isabel Vega González

Motpart: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Domslut

1)

Klausul 4 punkt 1 i ramavtalet om visstidsarbete, undertecknat den 18 mars 1999, som återfinns i bilagan till rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, ska tolkas så, att begreppet ”anställningsvillkor”, som avses i denna bestämmelse, omfattar en rätt för en arbetstagare som har valts till parlamentsledamot att beviljas tjänstledighet i enlighet med nationell lagstiftning, som anger att anställningsförhållandet tillfälligt upphör, med följden att arbetstagaren behåller sin tjänst och sin rätt till befordran till och med den tidpunkt då mandatperioden för det politiska uppdraget löper ut.

2)

Klausul 4 i ramavtalet om visstidsarbete som återfinns i bilagan till direktiv 1999/70 ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som är aktuell i det nationella målet, som utgör ett absolut hinder för att tillfälligt anställda arbetstagare som ska fullgöra ett politiskt förtroendeuppdrag beviljas tjänstledighet, varvid anställningsförhållandet avbryts till och med den tidpunkt då arbetstagaren återinträder i tjänst vid mandatperiodens slut, medan tillsvidareanställda arbetstagare har rätt till sådan ledighet.


(1)  EUT C 211, 13.6.2016.


Top