Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0616

Mål T-616/15: Talan väckt den 3 november 2015 – Transtec mot kommissionen

OJ C 27, 25.1.2016, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 27/67


Talan väckt den 3 november 2015 – Transtec mot kommissionen

(Mål T-616/15)

(2016/C 027/85)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Transtec (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut avräkning vilka återfinns i skrivelserna av den 25 augusti, den 27 augusti, den 7 september, den 16 september och den 23 september 2015 avseende återkrav av ett belopp på 624 388,73 euro,

förplikta svaranden att utbetala ett belopp på 624 388,73 euro jämte dröjsmålsränta med Europeiska centralbankens referensränta plus två procentenheter,

förplikta svaranden att ersätta den ideella skada som uppkommit och som uppskattas till ett symboliskt belopp på 1 euro,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen i det att de angripna besluten saknar giltig rättslig grund.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av förbudet mot obehörig vinst, eftersom ett belopp på 607 096,08 euro jämte ränta har överförts från sökandens tillgångar och ökat kommissionens tillgångar utan någon som helst rättsligt stöd för denna vinst.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artiklarna 42, 44 45 och 47 i budgetförordningen av den 27 mars 2003, vilken är tillämplig på nionde Europeiska utvecklingsfonden, eftersom kommissionen inte använde det utrymme för skönsmässig bedömning som följer av nämnda artiklar, samt åsidosättande av proportionalitetsprincipen.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av principen om god förvaltning, eftersom kommissionen har överträtt artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

5.

Femte grunden: Kommissionen har gjort uppenbart oriktiga bedömningar i olika avseenden.


Top