EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0549

Mål T-549/15: Överklagande ingett den 22 september 2015 – Guiral Broto mot harmoniseringskontoret – Gastro & Soul (Cafe Del Sol)

OJ C 381, 16.11.2015, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 381/52


Överklagande ingett den 22 september 2015 – Guiral Broto mot harmoniseringskontoret – Gastro & Soul (Cafe Del Sol)

(Mål T-549/15)

(2015/C 381/63)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanien) (ombud: advokaten J. de Castro Hermida)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

Motpart vid överklagandenämnden: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementet ”CAFE DEL SOL” – Registreringsansökan nr 6 104 608

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 16 juli 2015 i ärende R 1888/2014-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och bifalla den invändning som innehavaren D. Ramón Guiral Broto av den spanska varumärkesregistreringen nr 2348110, för klass 42 i Kombinerade nomenklaturen, har gjort på grundval av detta varumärke,

fastställa att denna invändning skulle ha bifallits genom överklagandenämndens beslut, med följden att registrering av det sökta gemenskapsvarumärket nr 006104608 CAFE DEL SOL för tjänster avseende ”tillhandahållande av mat och dryck, kortvarigt härbärge och catering” i klass 43 i Kombinerade nomenklaturen, som det tyska aktiebolaget Gastro & Soul GmbH har ansökt om, borde ha nekats eller, om tribunalen saknar behörighet för detta, återförvisa målet till enheten vid harmoniseringskonstoret, med skyldighet att bifalla invändningen, och

med hänvisning till bevisningen i målet samt det administrativa förfarandet, fastställa att de handlingar som bifogats denna talan, numrerade som handling nr 1 till nr 4, samt såsom anges i den bilagada förteckningen över bifogade handlingar, får anses styrkta.

Grunder

Grunderna och huvudsakliga argument är de samma som de som har åberopats i mål T-548/15.


Top