EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TJ0523

Tribunalens dom (sjunde avdelningen) av den 11 juli 2019.
Italmobiliare SpA m.fl. mot Europeiska kommissionen.
Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för livsmedelsförpackningar för detaljhandeln – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras – Ansvaret för det beteende som utgör överträdelsen – Villkor för beviljande av immunitet – 2006 års riktlinjer för beräkning av böter – Värdet av försäljningen – Högsta möjliga bötesbelopp – Den tid som det administrativa förfarandet har varat – Rimlig tidsfrist – Betalningsförmåga.
Mål T-523/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:499