EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0507

Mål C-507/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från rechtbank van Koophandel te Gent – Belgien) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd mot Petersime NV (Begäran om förhandsavgörande — Självständiga handelsagenter — Direktiv 86/653/EEG — Samordning av medlemsstaternas lagstiftning — Belgisk lag om införlivande — Handelsagenturavtal — Huvudman som är etablerad i Belgien och en agent som är etablerad i Turkiet — Lagvalsklausul enligt vilken belgisk rätt ska vara tillämplig — Lag som inte kan tillämpas — Associeringsavtalet EEG-Turkiet — Förenlighet)

OJ C 112, 10.4.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/8


Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från rechtbank van Koophandel te Gent – Belgien) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd mot Petersime NV

(Mål C-507/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Självständiga handelsagenter - Direktiv 86/653/EEG - Samordning av medlemsstaternas lagstiftning - Belgisk lag om införlivande - Handelsagenturavtal - Huvudman som är etablerad i Belgien och en agent som är etablerad i Turkiet - Lagvalsklausul enligt vilken belgisk rätt ska vara tillämplig - Lag som inte kan tillämpas - Associeringsavtalet EEG-Turkiet - Förenlighet))

(2017/C 112/12)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank van Koophandel te Gent

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Svarande: Petersime NV

Domslut

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter och avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, vilket undertecknades i Ankara den 12 september 1963 av Republiken Turkiet, å ena sidan, och av medlemsstaterna i EEG och gemenskapen, å andra sidan, och vilket ingicks, godkändes och bekräftades för gemenskapens räkning genom rådets beslut 64/732/EEG av den 23 december 1963, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas med den berörda medlemsstatens rättsordning, som utesluter handelsagenturavtal från bestämmelsernas tillämpningsområde i fall där handelsagenten är etablerad i Turkiet och där bedriver den verksamhet som följer av detta avtal samt huvudmannen är etablerad i nämnda medlemsstat, vilket medför att handelsagenten inte kan göra gällande de rättigheter som handelsagenter garanteras genom nämnda direktiv när ett sådant handelsagenturavtal upphör.


(1)  EUT C 414, 14.12.2015.


Top