Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0417

Mål C-417/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Österrike) – Wolfgang Schmidt mot Christiane Schmidt (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EU) nr 1215/2012 — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område — Tillämpningsområde — Artikel 24 led 1 första stycket — Exklusiv behörighet avseende sakrätt i fast egendom — Artikel 7 led 1 a — Särskilda behörighetsregler för talan som avser avtal — Talan som avser ogiltigförklaring av en gåva av en fastighet och att inskrivningen av äganderätten i fastighetsregistret ska raderas)

OJ C 14, 16.1.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/13


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Österrike) – Wolfgang Schmidt mot Christiane Schmidt

(Mål C-417/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Förordning (EU) nr 1215/2012 - Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område - Tillämpningsområde - Artikel 24 led 1 första stycket - Exklusiv behörighet avseende sakrätt i fast egendom - Artikel 7 led 1 a - Särskilda behörighetsregler för talan som avser avtal - Talan som avser ogiltigförklaring av en gåva av en fastighet och att inskrivningen av äganderätten i fastighetsregistret ska raderas))

(2017/C 014/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Wolfgang Schmidt

Motpart: Christiane Schmidt

Domslut

Bestämmelserna i rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att en talan om ogiltigförklaring av en gåva av en fastighet på grund av givarens bristande rättshandlingsförmåga inte omfattas av den exklusiva behörigheten för domstolen i den medlemsstat där egendomen är belägen enligt artikel 24 led 1 i denna förordning, utan av den särskilda behörigheten i artikel 7 led 1 a i samma förordning.

En talan om att inskrivningen i fastighetsregistret av gåvomottagarens äganderätt ska raderas omfattas av den exklusiva behörigheten i artikel 24 led 1 i samma förordning.


(1)  EUT C 363, 3.11.2015.


Top