Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0685

Mål T-685/14: Talan väckt den 18 september 2014 — Europeiska miljökontoret mot kommissionen

OJ C 431, 1.12.2014, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 431/35


Talan väckt den 18 september 2014 — Europeiska miljökontoret mot kommissionen

(Mål T-685/14)

(2014/C 431/58)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska miljökontoret (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Podskalská)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut Ares (2014) 2317513 av den 11 juli 2014 som förklarade att sökandens begäran om omprövning av kommissionens beslut 2014/2002 final av den 31 mars 2014 avseende Bulgariens anmälan av den nationella övergångsplan som anges i artikel 32 i Europaparlamentens och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp inte kunde tas upp till prövning,

ogiltigförklara kommissionens beslut C 2014/2002 final av den 31 mars 2014 avseende Bulgariens anmälan om den nationella övergångsplan som anges i artikel 32 i Europaparlamentens och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Sökanden gör gällande att kommissionens beslut Ares (2014) 2317513 av den 11 juli 2014 åsidosätter artikel 17 FEU, artiklarna 2.1 g och 10 i förordning (EG) nr 1367/2006, FN/ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), i förening med rådets beslut av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Århuskonventionen (2005/370/EG).

2.

Andra grunden: Sökanden gör gällande att kommissionens beslut C 2014/2002 final av den 31 mars 2014 åsidosätter artikel 17 FEU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, kommissionens genomförandebeslut 2012/115/EU av den 10 februari 2012 avseende bestämmelser om nationella övergångsplaner som beslut 2010/75/EU hänvisar till, Århuskonventionen, i förening med rådets beslut av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Århuskonventionen (2005/370/EG), direktiv 2001/42/EC om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa.


Top