Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TB0285

Mål T-285/14: Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Wirtschaftsvereinigung Stahl m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare — Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF — Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken — Talan om ogiltigförklaring — Ansökan om justering av yrkandena — Nya omständigheter föreligger inte — Avvisning)

OJ C 245, 27.7.2015, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 245/18


Tribunalens beslut av den 22 maj 2015 – Wirtschaftsvereinigung Stahl m.fl. mot kommissionen

(Mål T-285/14) (1)

((Statligt stöd - Åtgärder antagna av Tyskland till förmån för el producerad från förnybara energikällor och för energiintensiva användare - Beslut om att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF - Antagande av det slutliga beslutet efter det att talan väckts - Anledning saknas att döma i saken - Talan om ogiltigförklaring - Ansökan om justering av yrkandena - Nya omständigheter föreligger inte - Avvisning))

(2015/C 245/21)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Tyskland) och de andra sökandena, vilkas namn framgår av bilagan till beslutet (ombud: inledningsvis advokaterna A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler och T. Woltering, därefter advokaterna A. Reuter, C. Bürger, T. Christner och G. Müllejans)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche och R. Sauer, biträdda av advokaterna C. von Donat och G. Quardt)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2013) 4424 final av den 18 december 2013 att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 FEUF vad avser de åtgärder som vidtagits av Förbundsrepubliken Tyskland till förmån för el från förnybara energikällor och för energiintensiva användare (statligt stöd SA.33995 (2013/C) (f.d.2013/NN)).

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Ansökan om att yrkandena i förevarande mål ska justeras så att de avser kommissionens beslut C(2014) 8786 final av den 25 november 2014 angående statligt stöd SA.33995 (2013/C) (f.d. 2013/NN) som genomförts av Förbundsrepubliken Tyskland till förmån för el från förnybara energikällor och för energiintensiva användare avvisas.

3)

Det finns inte längre anledning att pröva den interventionsansökan som lämnats in av EFTA:s övervakningsmyndighet.

4)

Wirtschaftsvereinigung Stahl och de andra sökandena, vilkas namn framgår av bilagan, ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

5)

EFTA:s övervakningsmyndighet ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 223, 14.7.2014.


Top