EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0158

Mål C-158/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 4 april 2014 – A m.fl. mot Minister van Buitenlandse Zaken

OJ C 194, 24.6.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 4 april 2014 – A m.fl. mot Minister van Buitenlandse Zaken

(Mål C-158/14)

2014/C 194/19

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: A, B, C, D

Motpart: Minister van Buitenlandse Zaken

Tolkningsfrågor

1)

Hade klagandena i förevarande mål, även med beaktande av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, (1) otvivelaktigt haft rätt att i enlighet med artikel 263 FEUF i eget namn väcka talan vid tribunalen om ogiltigförklaring av genomförandeförordning 610/2010, (2) i den del LTTE upptas i den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning 2580/2001? (3)

2)

a.

Kan väpnade styrkors verksamhet under en väpnad konflikt i den mening som avses i internationell humanitär rätt, även med beaktande av skäl 11 i rambeslut 2002/475/RIF, (4) utgöra terroristbrott i den mening som avses i det rambeslutet?

b.

Om fråga 2a ska besvaras jakande, kan väpnade styrkors verksamhet under en väpnad konflikt i den mening som avses i internationell humanitär rätt utgöra terroristhandlingar i den mening som avses i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (5) och i förordning 2580/2001?

3)

Är de handlingar som ligger till grund för genomförandeförordning 610/2010, i den del LTTE upptas i den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning 2580/2001, att betrakta som väpnade styrkors verksamhet under en väpnad konflikt i den mening som avses i internationell humanitär rätt?

4)

Är, även med beaktande av svaret på frågorna 1, 2a, 2b och 3, genomförandeförordning 610/2010 ogiltig i den del LTTE upptas i den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning 2580/2001?

5)

Om svaret på fråga 4 ska besvaras jakande, gäller denna ogiltighet då också rådets senare beslut om uppdatering av den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning 2580/2001, i den del LTTE upptas i den förteckningen?


(1)  EGT C 364, 2000, s. 1.

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 610/2010 av den 12 juli 2010 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 1285/2009 (EUT L 178, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, s. 70).

(4)  Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EUT L 164, s. 3).

(5)  Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, s. 93).


Top