EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0146

Mål T-146/13: Talan väckt den 13 mars 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology mot kommissionen

OJ C 123, 27.4.2013, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 123/25


Talan väckt den 13 mars 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology mot kommissionen

(Mål T-146/13)

2013/C 123/43

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology LLC (Shaoxing, Kina) (ombud: advokaterna V. Akritidis och Y. Melin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara, med tillämpning av artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Europeiska kommissionens beslut, som delgetts genom skrivelse av den 3 januari 2013, nr H4/JN/Ref.t13.000011, i vilket sökanden underrättas om att kommissionen inte kommer att pröva sökandens begäran om att anses som ett företag som verkar i en marknadsekonomi, vilken ingetts med stöd av artikel 2.7 b i rådets förordning nr 1225/2009 inom ramen för ett antidumpningsförfarande beträffande import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter med ursprung i Folkrepubliken Kina, som inletts den 6 september 2012 (AD 590),

förklara att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2012 av den 12 december 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 344, s. 1) inte kan tillämpas i sökandens fall vad avser förevarande talan, i enlighet med artikel 277 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

följaktligen förplikta kommissionen och eventuella intervenienter att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund, som är identisk med den åberopade grunden i mål T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology mot kommissionen.


Top