Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0104

Mål T-104/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Toshiba mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — Bevis på deltagande i kartellen — En enda, fortlöpande överträdelse — Ansvar för överträdelsen — Gemensam kontroll — Böter — Obegränsad behörighet)

OJ C 346, 19.10.2015, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/21


Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Toshiba mot kommissionen

(Mål T-104/13) (1)

((Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar - Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet - Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion - Bevis på deltagande i kartellen - En enda, fortlöpande överträdelse - Ansvar för överträdelsen - Gemensam kontroll - Böter - Obegränsad behörighet))

(2015/C 346/23)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Toshiba Corp. (Tokyo, Japan) (ombud: J. MacLennan, solicitor, samt advokaterna J. Jourdan, A. Schulz och P. Berghe)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Biolan, V. Bottka och M. Kellerbauer)

Saken

Talan om i första hand ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2012) 8839 final av den 5 december 2012 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.437 – Bildrör för TV-apparater och datorskärmar), i den del det avser sökanden, och i andra hand upphävande eller nedsättning av det bötesbelopp som denna ålagts.

Domslut

1)

Artikel 1.2 d i kommissionens beslut C(2012) 8839 final av den 5 december 2012 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.437 – Bildrör för TV-apparater och datorskärmar) ogiltigförklaras delvis, såvitt det slås fast att Toshiba Corp. har deltagit i en världsomfattande kartell på marknaden för bildrör för färg-TV-apparater från den 16 maj 2000 till den 31 mars 2003.

2)

Artikel 2.2 g i nämnda beslut ogiltigförklaras, i den del Toshiba åläggs böter med 28 048 000 euro för dess direkta deltagande i en världsomfattande kartell på marknaden för bildrör för färg-TV-apparater.

3)

Det bötesbelopp som Toshiba åläggs solidariskt med Panasonic Corp. och MT Picture Display Co. Ltd i artikel 2.2 h i det aktuella beslutet fastställs till 82 826 000 euro.

4)

Talan ogillas i övrigt.

5)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 114, 20.4.2013.


Top