EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0234

Mål C-234/13 P: Överklagande ingett den 29 april 2013 av Albergo Saturnia Internazionale Spa av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 20 februari 2013 i de förenade målen T-278/00–T-280/00, T-282/00–T-286/00 och T-288/00–T-295/00, Albergo Quattro Fontane m.fl. mot kommissionen

OJ C 207, 20.7.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 207, 20.7.2013, p. 6–6 (HR)

20.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 207/19


Överklagande ingett den 29 april 2013 av Albergo Saturnia Internazionale Spa av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 20 februari 2013 i de förenade målen T-278/00–T-280/00, T-282/00–T-286/00 och T-288/00–T-295/00, Albergo Quattro Fontane m.fl. mot kommissionen

(Mål C-234/13 P)

2013/C 207/32

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Albergo Saturnia Internazionale Spa (ombud: A. Bianchini och F. Busetto, avvocati)

Övriga parter i målet: Comitato ”Venezia vuole vivere”, Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det överklagade beslutet,

bifalla de yrkanden som framställts vid tribunalen och följaktligen

ogiltigförklara, i relevanta delar och i den mån det är i klagandenas intresse, kommissionens beslut nr 2000/394/EG av den 25 november 1999 om stöd till företagen i Venedig och Chioggia enligt lag nr 30/1997 och lag nr 206/1995 avseende slopade eller minskade sociala avgifter,

alternativt, ogiltigförklara nämnda beslut i den del det däri föreskrivs återkrav av belopp som motsvarar de slopade eller minskade sociala avgifterna jämte ränta,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna vid domstolen och tribunalen.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet har klaganden åberopat nio grunder.

 

Första grunden: Tribunalen har felaktigt underlåtit att beakta att de aktuella åtgärderna inte gav mottagarna någon fördel med beaktande av åtgärdernas kompensatoriska karaktär.

 

Andra grunden: Tribunalen har felaktigt underlåtit att avfärda, eller bedöma, de aktuella åtgärdernas förmåga att påverka konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna.

 

Tredje grunden: Tribunalen har felaktigt underlåtit att tillämpa undantagen i artiklarna 87.2 b EG (numera artikel 107.2 b FEUF) och 87.3 b EG (numera artikel 107.3 b FEUF).

 

Fjärde grunden: Tribunalen har felaktigt underlåtit att tillämpa undantaget i artikel 87.3 c EG (numera artikel 107.3 c FEUF).

 

Femte grunden: Tribunalen har felaktigt underlåtit att tillämpa undantagen i artikel 87.3 d och e EG (numera artikel 107.3 d och e FEUF)

 

Sjätte grunden: Tribunalen har felaktigt underlåtit att tillämpa undantaget i artikel 86.2 EG (numera artikel 106.2 FEUF)

 

Sjunde grunden: Tribunalen har felaktigt underlåtit att fastställa att stödet redan existerade och har följaktligen åsidosatt artikel 88.3 EG (numera artikel 108.3 FEUF) och artikel 15 i förordning nr 659/1999 (1).

 

Åttonde grunden: Tribunalen har felaktigt underlåtit att tillämpa artikel 14.1 i förordning nr 659/1999 när det gäller föreläggandet om återkrav.

 

Nionde grunden: Tribunalen har felaktigt underlåtit att tillämpa artikel 14.1 i förordning nr 659/1999 när det gäller räntan.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 83, s. 1).


Top