EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0131

Mål C-131/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 18 mars 2013 — Staatssecretaris van Financiën mot Schoenimport ”Italmoda” Mariano Previti

OJ C 171, 15.6.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 171/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 18 mars 2013 — Staatssecretaris van Financiën mot Schoenimport ”Italmoda” Mariano Previti

(Mål C-131/13)

2013/C 171/24

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Staatssecretaris van Financiën

Motpart: Schoenimport ”Italmoda” Mariano Previti

Tolkningsfrågor

1.

Är nationella myndigheter och domstolar enligt unionsrätten skyldiga att neka undantag från skatteplikt för en leverans inom gemenskapen, rätten till avdrag av den ingående mervärdesskatten för inköp av varor som efter inköpet skickas till en annan medlemsstat, eller den återbetalning av mervärdesskatt som följer av tillämpningen av artikel 28b A.2 andra meningen i sjätte direktivet (1), om det på grund av objektiva uppgifter [Orig. s. 16] kan konstateras att det i fråga om de aktuella varorna rör sig om mervärdesskattebedrägeri och den skattskyldige kändetil eller borde känt till att denne deltog i detta, om det i den nationella rätten inte uttryckligen föreskrivs att den skattskyldige under dessa omständigheter inte ska beviljas undantag från skatteplikt, avdrag eller återbetalning?

2.

Om den första frågan ska besvaras jakande, ska nämnda undantag från skatteplikt, avdrag och återbetalning även nekas om undandragandet från mervärdesskatt har skett i en annan medlemsstat (än den medlemsstat som varorna skickades från) och den skattskyldige kände till, eller borda ha känt till detta skattebedrägeri, samtidigt som den skattskyldige i avsändarstaten har uppfyllt alla (formella) villkor som enligt den nationella rätten är kopplade till undantag från skatteplikt, avdrag eller återbetalning och vederbörande alltid har lämnat in alla erforderliga uppgifter till skattemyndigheten i denna medlemsstat vad gäller varorna, avsändandet och kunderna i den medlemsstat som är destinationsstat för varorna?

3.

Om den första frågan ska besvaras nekande, vad avses med ”beskattas” i artikel 28b a.2 (slutet av) första meningen i sjätte direktivet: att i den lagstadgade mervärdesskattedeklarationen redovisa den mervärdesskatt som ska erläggas i destinationsstaten för förvärvet inom gemenskapen, eller även — i avsaknad av en sådan redovisning — de åtgärder som skattemyndigheterna i destinationsstaten vidtar för att reglera detta? Har det för svaret på denna fråga någon betydelse huruvida den aktuella transaktionen utgör en del [Or. 17] av en kedja av transaktioner som syftar till mervärdesskattebedrägeri i destinationsstaten och den skattskyldige kände till eller borde ha känt till detta?


(1)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).


Top