EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0568

Mål C-568/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze mot Data Medical Service srl (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av tjänster — Direktiv 92/50/EEG — Artiklarna 1 c och 37 — Direktiv 2004/18/EG — Artiklarna 1.8 första stycket och 55 — Begreppen ”tjänsteleverantör” och ”ekonomisk aktör”  — Offentligt universitetssjukhus — Inrättning som är en juridisk person och har företags- och organisationsautonomi — Huvudsakligen icke vinstdrivande verksamhet — Institutionellt syfte att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster — Möjlighet att tillhandahålla motsvarande tjänster på marknaden — Rätt att delta i ett upphandlingsförfarande)

OJ C 65, 23.2.2015, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 65/14


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze mot Data Medical Service srl

(Mål C-568/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Offentlig upphandling av tjänster - Direktiv 92/50/EEG - Artiklarna 1 c och 37 - Direktiv 2004/18/EG - Artiklarna 1.8 första stycket och 55 - Begreppen ”tjänsteleverantör” och ”ekonomisk aktör” - Offentligt universitetssjukhus - Inrättning som är en juridisk person och har företags- och organisationsautonomi - Huvudsakligen icke vinstdrivande verksamhet - Institutionellt syfte att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster - Möjlighet att tillhandahålla motsvarande tjänster på marknaden - Rätt att delta i ett upphandlingsförfarande))

(2015/C 065/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Motpart: Data Medical Service srl

Domslut

1)

Artikel 1 c i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster utgör hinder för en nationell lagstiftning som utesluter ett offentligt sjukhus, som det i det nationella målet, från att delta i offentliga upphandlingsförfaranden på den grunden att det utgör ett offentligt ekonomiskt organ, om och i den utsträckning sjukhuset får verka på marknaden i enlighet med sina institutionella och stadgeenliga syften.

2)

Bestämmelserna i direktiv 92/50, och särskilt de allmänna principerna om fri konkurrens, icke-diskriminering och proportionalitet, vilka utgör grunden för direktivet, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell bestämmelse som gör det möjligt för ett i ett upphandlingsförfarande deltagande offentligt sjukhus, som det i det nationella målet, att lämna ett anbud som det är omöjligt att konkurrera med, till följd den statliga finansiering som sjukhuset erhåller. Inom ramen för granskningen enligt artikel 37 i direktivet av huruvida ett anbud är orimligt lågt, får den upphandlande myndigheten emellertid beakta den omständigheten att en sådan inrättning erhåller statlig finansiering, mot bakgrund av möjligheten att förkasta anbudet.


(1)  EUT C 52, 22.2.2014.


Top