EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0447

Mål C-447/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 5 oktober 2012 — H.J. Kooistra, motpart: Burgemeester van Skarsterlân

OJ C 26, 26.1.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 5 oktober 2012 — H.J. Kooistra, motpart: Burgemeester van Skarsterlân

(Mål C-447/12)

2013/C 26/29

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: H.J. Kooistra

Motpart: Burgemeester van Skarsterlân

Tolknings- och giltighetsfrågor

1.

Ska artikel 1.3 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 tolkas så, att förordningen inte är tillämplig på identitetskort som medlemsstaterna utfärdar till sina medborgare, såsom det nederländska identitetskortet, oavsett giltighetstiden för dessa och oavsett möjligheterna att använda dem som resehandlingar?

2.

Om det av svaret på fråga 1 följer att rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2252/2004 (EGT L 142, s. 1) är tillämplig på sådana identitetskort som det nederländska identitetskortet, med beaktande av möjligheterna att använda dessa som resehandlingar, är då artikel 1.2 i förordningen giltig mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?

3.

Om svaret på fråga 2 innebär att artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2252/2004 (EGT L 142, s. 1), är giltig, ska då artikel 4.3 i förordningen, mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 8.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och artikel 7 f i privacy-direktivet jämförda med artikel 6.1 b i direktivet, tolkas så att medlemsstaterna för att genomföra förordningen är skyldiga att genom lag säkerställa att de biometriska uppgifter som har samlats in och lagrats med stöd av förordningen inte får samlas in, behandlas och användas för andra ändamål än för utfärdande av det aktuella dokumentet?


Top