EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TO0367

Tribunalens beslut (tredje avdelningen) av den 21 oktober 2013.
Lyder Enterprises Ltd mot Gemenskapens växtsortsmyndighet.
Gemenskapens växtförädlarrätt – Ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt för sorten SOUTHERN SPLENDOUR – Invändning – Avslag på ansökan av gemenskapens växtsortsmyndighet – Gemenskapens växtsortsmyndighets behörighet – Bevisupptagning – Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.
Mål T‑367/11.

European Court Reports 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:585

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.