EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TJ0333

Tribunalens dom (sjunde avdelningen) av den 10 oktober 2012.
Nicolas Wessang mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).
Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av figurmärket star foods som gemenskapsvarumärke - Äldre ord- och figurgemenskapsvarumärkena STAR SNACKS - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009.
Mål T-333/11.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:536

Tribunalens dom (sjunde avdelningen) av den 10 oktober 2012 – Wessang mot harmoniseringsbyrån – Greinwald (star foods)

(mål T-333/11)

Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering av figurmärket star foods som gemenskapsvarumärke – Äldre ord- och figurgemenskapsvarumärkena STAR SNACKS – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009

Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Figurmärket star foods och gemenskapsordmärket STAR SNACKS (Artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009) (se punkterna 25–38)

Saken

Talan väckt mot det beslut som fjärde överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) antog den 15 april 2011 (ärende R 1837/2010-4) i samband med ett invändningsförfarande mellan Nicolas Wessang och Greinwald GmbH.

Beslut

1)

Det beslut som fjärde överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) antog den 15 april 2011 (ärende R 1837/2010-4) ogiltigförklaras i den del det avser varor i klasserna 29, 30 och 32 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, med undantag för ”öl” som ingår i klass 32 i Niceöverenskommelsen.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta tre fjärdedelar av Nicolas Wessangs rättegångskostnader.

4)

Nicolas Wessang ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.

5)

5) Greinwald GmbH ska bära sina rättegångskostnader.

Top