Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0645

Mål C-645/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 16 december 2011 — Land Berlin mot Ellen Mirjam Sapir m.fl.

OJ C 80, 17.3.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 16 december 2011 — Land Berlin mot Ellen Mirjam Sapir m.fl.

(Mål C-645/11)

2012/C 80/14

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Land Berlin

Svarande: Ellen Mirjam Sapir m.fl.

Tolkningsfrågor

1.

Är ett krav på återbetalning av en rättsligt ogrundad utbetalning att anse som privaträttsligt i den mening som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 44/2001 även när ett förbundsland uppdragits av en myndighet att såsom gottgörelse utbetala en del av köpeskillingen enligt ett avtal om fastighetsförvärv till skadelidande, men i stället av misstag överför hela köpeskillingen till dessa skadelidande?

2.

Är kravet i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 44/2001 på nära samband mellan käromålen uppfyllt även när svarandena åberopar längre gående ersättningsanspråk med avseende på vilka endast ett enhetligt beslut kan fattas?

3.

Är artikel 6.1 i förordning (EG) nr 44/2001 även tillämplig på svarande som saknar hemvist i Europeiska unionen? Om svaret är jakande, gäller detta då även när det är möjligt att domen — med stöd av bilaterala avtal med den stat som meddelat domen — inte erkänns i svarandens hemviststat på grund av bristande behörighet?


Top