EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0317

Mål C-317/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 27 juni 2011 — Rainer Reimann mot Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

OJ C 269, 10.9.2011, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 269/28


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 27 juni 2011 — Rainer Reimann mot Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Mål C-317/11)

2011/C 269/53

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Rainer Reimann

Motpart: Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

Tolkningsfrågor

1.

Utgör artikel 31 i Stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 7.1 i direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (1) hinder mot en sådan nationell bestämmelse som 13 § stycke 2 BUrlG, enligt vilken den årliga minimisemestern om fyra veckor kan inskränkas i vissa branscher genom kollektivavtal?

2.

Utgör artikel 31 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 7.1 i direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden hinder mot en sådan kollektivavtalsrättslig bestämmelse som den i kollektivavtalet för byggnadsindustrin (Bundesrahmenrtarifvertrag Bau), enligt vilken det inte finns någon rätt till semester under de år då arbetstagaren på grund av sjukdom inte har intjänat en viss bruttolön?

3.

För det fall att frågorna 1 och 2 ska besvaras jakande:

Är då en reglering som den i 13 § stycke 2 BUrlG ogiltig?

4.

För det fall att frågorna 1–3 ska besvaras jakande:

Finns det vad gäller verkan av 13 § stycke 2 BUrlG och bestämmelserna i kollektivavtalet för byggnadsindustrin några berättigade förväntningar avseende tidsperioder före den 1 december 2009, då Lissabonfördraget trädde i kraft? Ska parterna till kollektivavtalet för byggnadsindustrin ges en tidsfrist inom vilken de själva kan avtala om en annan bestämmelse?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, s. 9).


Top