Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0139

Mål C-139/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Barcelona — Spanien) — Joan Cuadrench Moré mot Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Luftfart — Kompensation och assistans till passagerare — Nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar — Tidsfrist för väckande av talan)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/6


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Barcelona — Spanien) — Joan Cuadrench Moré mot Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Mål C-139/11) (1)

(Luftfart - Kompensation och assistans till passagerare - Nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar - Tidsfrist för väckande av talan)

2013/C 26/10

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Barcelona

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Joan Cuadrench Moré

Motpart: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Audiencia Provincial de Barcelona — Tolkning av artiklarna 5 och 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1) — Tidsfrister för väckande av talan saknas — Artikel 35 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen), godkänd genom beslut av rådet av den 5 april 2001 (EGT L 194, s. 38) — Tillämplig lag

Domslut

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 ska tolkas så, att tidsfristen för väckande av talan för att erhålla sådan kompensation som föreskrivs i artiklarna 5 och 7 i förordningen ska fastställas i enlighet med varje medlemsstats egna regler om talepreskription.


(1)  EUT C 179, 18.6.2011.


Top