Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0585

Mål T-585/10: Talan väckt den 17 december 2010 — Aitic Penteo mot harmoniseringsbyrån — Atos Worldline (PENTEO)

OJ C 63, 26.2.2011, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 63/30


Talan väckt den 17 december 2010 — Aitic Penteo mot harmoniseringsbyrån — Atos Worldline (PENTEO)

(Mål T-585/10)

2011/C 63/57

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Aitic Penteo, SA (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten J. Carbonell)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Atos Worldline SA (Bryssel, Belgien)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ändra beslutet från första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den 23 september 2010 i ärende R 774/2010-1 och bevilja ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 5480561,

i andra hand, ogiltigförklara beslutet från första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den 23 september 2010 i ärende R 774/2010-1, och

förplikta svaranden och motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”PENTEO”, för varor och tjänster i klasserna 9, 38 och 42 — ansökan om gemenskapsvarumärke nr 5480561

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Ordmärket ”XENTEO” som varumärkesregistrerades i Benelux under nr 772120 för varor och tjänster i klasserna 9, 36, 37, 38 och 42 och den internationella varumärkesregistreringen av ordmärket ”XENTEO” under nr 863851 för varor och tjänster i klasserna 9, 36, 37, 38 och 42

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Sökanden har gjort gällande att det angripna beslutet utgör ett åsidosättande av följande bestämmelser: (i) Artikel 14 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken all diskriminering förbjuds och lagstadgad likabehandling i enlighet med konventionen krävs, (ii) artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden underlät att beakta sökandens äldre rättigheter, (iii) artiklarna 75 och 76 i rådets förordning (EG) nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden har underlåtit att beakta sakförhållanden och bevisning som sökanden hade åberopat i rätt tid och (iv) artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av risken för förväxling.


Top