EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0313

Mål T-313/10: Talan väckt den 26 juli 2010 — Three-N-Products Private mot harmoniseringsbyrån — Shah (AYUURI NATURAL)

OJ C 260, 25.9.2010, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/22


Talan väckt den 26 juli 2010 — Three-N-Products Private mot harmoniseringsbyrån — Shah (AYUURI NATURAL)

(Mål T-313/10)

()

2010/C 260/30

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Indien) (ombud: advokten C. Jäger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: S Shah, A Shah, M Shah — ett enkelt bolag enligt engelsk rätt som bedriver verksamhet under namnet FUDCO (Wembley, Förenade kungariket)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) antog den 1 juni 2010 i ärende R 1005/2009-4,

förplikta svaranden att fastställa det beslut som invändningsenheten vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) antog den 2 juli 2009 och avslå registreringsansökan för gemenskapsvarumärke nr 5805387 i sin helhet,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna,

förplikta motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet sökandens kostnader vid överklagandenämnden och invändningsenheten, om denna part intervenerar i förevarande mål.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: ordmärket ”AYUURI NATURAL” för varor i klasserna 3 och 5

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: gemenskapsfigurmärket ”Ayur”, registrerat som nr 2996098 för bland annat varor i klasserna 3 och 5, gemenskapsordmärket AYUR, registrerat som nr 5429469 för bland annat varor i klasserna 3 och 5

Invändningsenhetens beslut: bifall av invändningen och avslag på registreringsansökan i sin helhet

Överklagandenämndens beslut: bifall av överklagandet, upphävande av det angripna beslutet och avslag på invändningen

Grunder: Sökanden har åberopat två grunder till stöd för sin talan.

I den första grunden har sökanden gjort gällande att det angripna beslutet utgör ett åsidosättande av artiklarna 7 och 8 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken genom att överklagandenämnden felaktigt konstaterade att det inte förelåg någon förväxlingsrisk och att de äldre varumärkena hade en suggestiv bibetydelse i förhållande till de ifrågavarande varorna, vilket ansågs minska varumärkenas särskiljningsförmåga.

I den andra grunden har sökanden gjort gällande att det angripna beslutet utgör ett åsidosättande av artikel 65.2 i förordning nr 207/2009 genom att överklagandenämnden överskred sin behörighet när den antog det angripna beslutet, eftersom det inte antogs på objektiv grund och saknar rättslig grund.


Top