EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CO0429

Domstolens beslut (femte avdelningen) den 16 maj 2011.
X Technology Swiss GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).
Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Kännetecken som består av en delvis färgning av en vara - Orange färgning av spetsen på en strumpa - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Förordning (EG) nr 40/94 - Artikel 7.1 b.
Mål C-429/10 P.

European Court Reports 2011 I-00076*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:307

Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 16 maj 2011 – X Technology Swiss mot harmoniseringsbyrån

(mål C‑429/10 P)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Kännetecken som består av en delvis färgning av en vara – Orange färgning av spetsen på en strumpa – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 7.1 b”

Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning (Artikel 256.1FEUF, artikel 58 första stycket i domstolens stadga) (se punkt 41)

Saken

Överklagande av tribunalens dom (andra avdelningen) av den 15 juni 2010 i mål T-547/08, X Technology Swiss mot harmoniseringsbyrån, i vilken tribunalen ogillade talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 6 oktober 2008, om avslag på överklagandet av granskarens beslut att avslå ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av det kännetecken som består av en orange färgning av spetsen på en strumpa för varor i klass 25 – Särskiljningsförmåga hos ett kännetecken som består av en delvis färgning av en vara.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

X Technology Swiss GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

Top