Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0596

Mål C-596/10: Talan väckt den 16 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

OJ C 72, 5.3.2011, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 72/11


Talan väckt den 16 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

(Mål C-596/10)

2011/C 72/18

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Dintilhac och M. Afonso)

Svarande: Republiken Frankrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 96–99 i och bilaga III till mervärdesskattedirektivet (1), genom att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på transaktioner avseende hästdjur och i synnerhet hästar, när de normalt inte är avsedda att användas som komplement till eller ersättning för livsmedel eller för jordbruksproduktion, och

förplikta Republiken Frankrike att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen framför två grunder till stöd för sin talan, vilka avser att den nationella lagstiftningen inte är förenlig med mervärdesskattedirektivet då den för det första föreskriver en reducerad skattesats på 5,5 procent för transaktioner som inte omfattas av undantagen i bilaga III i direktivet, och för det andra en reducerad skattesats på 2,10 procent för vissa transaktioner.

Kommissionen gör som första grund gällande att den franska lagstiftningen föreskriver, utöver en reducerad mervärdesskattesats på 5,5 procent för transaktioner avseende levande hästdjur utan att en åtskillnad görs beroende på deras användning, ytterligare bestämmelser som inte är förenliga med mervärdesskattedirektivet, bland annat punkterna 1 och 11 i bilaga III till direktivet.

Som andra grund fördömer kommissionen svarandens förvaltningspraxis innebärande att en skattesats på 2,10 procent tillämpas på försäljning, till personer som inte är skyldiga att betala mervärdesskatt, av levande djur som inte är avsedda för slakt eller charkuteri, och särskilt kapplöpnings- tävlings-, nöjes- och cirkushästar.


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1).


Top