Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0177

Mål C-177/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n °12 de Sevilla (Spanien) den 7 april 2010 — Francisco Javier Rosado Santana mot Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

OJ C 179, 3.7.2010, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 179/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Spanien) den 7 april 2010 — Francisco Javier Rosado Santana mot Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Mål C-177/10)

2010/C 179/27

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Francisco Javier Rosado Santana

Motpart: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Tolkningsfrågor

1.

Ska [rådets direktiv 1999/70/EG (1) av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP] tolkas så att den omständigheten att en författningsdomstol i en medlemsstat i unionen har fastslagit att det kan vara förenligt med konstitutionen att fastställa olika rättigheter för vikarierande tjänstemän och för fast anställda tjänstemän med nödvändighet innebär att direktivet inte ska tillämpas på offentliga tjänster i den medlemsstaten?

2.

Ska direktivet tolkas så att det utgör hinder för att en nationell domstol gör en tolkning av principerna om likabehandling och icke-diskriminering som innebär att ett jämställande av vikarierande tjänstemän och fast anställda tjänstemän generellt utesluts från deras tillämpningsområde?

3.

Ska klausul [4 i direktivet] tolkas så att den utgör hinder för att tjänster som har tillhandahållits inom ramen för en tillfällig anställning inte får tillgodoräknas som fullgjord anställningstid när en person blir fast anställd, närmare bestämt med avseende på ersättning, klassificering och befordran inom tjänstemannakarriären?

4.

Innebär klausulen att de nationella bestämmelserna ska tolkas så att tjänster som har tillhandahållits inom ramen för en tillfällig anställning inte får uteslutas vid tillgodoräknande av tjänstgöringstid för en tjänsteman?

5.

Ska klausulen tolkas så att en nationell domstol är skyldig att pröva huruvida villkor för ett offentligt uttagningsprov strider mot gemenskapsrätten, även om villkoren har offentliggjorts och inte har överklagats av den berörda personen, och ska domstolen om så är fallet underlåta att tillämpa dessa villkor eller den nationella bestämmelse som ligger till grund för dem om de strider mot klausulen?


(1)  EGT L 175, s. 43


Top