Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0479

Mål C-479/10: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige (Fördragsbrott — Miljö — Direktiv 1999/30/EG — Utsläppskontroll — Gränsvärden för PM10 i luften)

OJ C 194, 2.7.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/8


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige

(Mål C-479/10) (1)

(Fördragsbrott - Miljö - Direktiv 1999/30/EG - Utsläppskontroll - Gränsvärden för PM10 i luften)

2011/C 194/10

Rättegångsspråk: svenska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och K. Simonsson)

Svarande: Konungariket Sverige (ombud: A. Falk och C. Mayer-Seitz)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av enligt artikel 5.1 i rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften (EGT L 163, s. 41) — Överskridande av gränsvärdena för PM10 i luften under åren 2005, 2006 och 2007 i zonerna SW 2 och SW 4 samt under åren 2005 och 2006 i zon SW 5.

Domslut

1.

Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 i rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften genom att ha överskridit gränsvärdena för PM10 i luften under åren 2005, 2006 och 2007 i zonerna SW 2 och SW 4 samt under åren 2005 och 2006 i zon SW 5.

2.

Konungariket Sverige ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 328, 4.12.2010.


Top