EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0526

Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 5 oktober 2011.
PAKI Logistics GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).
Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registerting som gemenskapsvarumärke av ordmärket PAKI - Absolut registreringshinder - Märke som strider mot allmän ordning och moral - Artikel 7.1 f i förordning (EG) nr 207/2009.
Mål T-526/09.

Rättsfallssamling 2011 II-00346*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:564

Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 5 oktober 2011 – PAKI Logistics mot harmoniseringsbyrån (PAKI)

(mål T-526/09)

”Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PAKI – Absolut registreringshinder – Märke som strider mot allmän ordning och moral – Artikel 7.1 f i förordning (EG) nr 207/2009)”

Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Märke som strider mot allmän ordning och moral (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 7.1 f (se punkterna 33, 34 och 37)

Saken

Talan mot det beslut som fattades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 23 oktober 2009 (ärende R 1805/2007-1) avseende en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PAKI.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

PAKI Logistics GmbH ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som har åsamkats Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).

3)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina egna rättegångskostnader.

Top