Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0172

Tribunalens dom (sjunde avdelningen) av den 10 oktober 2012.
Gem-Year Industrial Co. Ltd och Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd mot Europeiska unionens råd.
Dumpning - Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina - Gemenskapsindustrin stöder klagomålet - Definition av den berörda produkten - Skada - Status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Kostnaderna för de huvudsakliga insatsvarorna motsvarar till stor del marknadspriserna - Artikel 2.7 b och 2.7 c i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.7 b och 2.7 c i förordning (EG) nr 1225/2009).
Mål T-172/09.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:532

Tribunalens dom (sjunde avdelningen) av den 10 oktober 2012 – Gem-Year och Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) mot rådet

(mål T-172/09)

”Dumpning – Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina – Gemenskapsindustrin stöder klagomålet – Definition av den berörda produkten – Skada – Status som företag som verkar i en marknadsekonomi – Kostnaderna för de huvudsakliga insatsvarorna motsvarar till stor del marknadspriserna – Artikel 2.7 b och 2.7 c i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.7 b och 2.7 c i förordning (EG) nr 1225/2009)”

1.                     Talan om ogiltigförklaring – Fysiska eller juridiska personer – Rättsakter som berör dem direkt och personligen – Förordning om införande av antidumpningstullar – Olika tullar som påförts ett antal företag – Talan kan för respektive företag endast prövas såvitt avser de bestämmelser i förordningen som rör företaget (Artikel 230.4 EG) (se punkterna 21–25)

2.                     Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Undersökning – Kommissionens utrymme för skönsmässig bedömning – Kommissionens skyldighet att avsluta förfarandet när stödet för klagomålet har sjunkit under den föreskrivna lägstanivån på 25 procent av gemenskapsproduktionen – Föreligger inte (Rådets förordning nr 384/96, i dess lydelse enligt förordning nr 1225/2009, artikel 5.4) (se punkt 42)

3.                     Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Undersökning – Inledande av en undersökning genom ett klagomål som ingetts av gemenskapsindustrin eller för dess räkning – Representativitet för den gemenskapsindustri som stöder klagomålet – Beräkning – Metod (Rådets förordning nr 3924/91, artikel 3.2-3.4 och förordning nr 384/96, i dess lydelse enligt förordning nr 1225/2009, artikel 5.4) (se punkterna 44-53)

4.                     Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Undersökning – Fastställande av den berörda produkten – Faktorer som kan beaktas – Institutionernas utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser (Rådets förordning nr 384/96, i dess lydelse enligt förordning nr 1225/2009, artikel 1.4) (se punkterna 58–62 och 70)

5.                     Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Skada – Faktorer som kan beaktas – Mångfald (Rådets förordning nr 384/96, i dess lydelse enligt förordning nr 1225/2009, artikel 3.2 och 3.5) (se punkterna 85, 91–102)

6.                     Unionsrätt – Tolkning – Bokstavlig, systematisk, historisk och teleologisk tolkning – Beaktande av motiveringen till den aktuella rättsakten (se punkterna 105–107)

7.                     Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Dumpningsmarginal – Fastställande av normalvärde – Import från länder utan marknadsekonomi i den mening som avses i artikel 2.7 b i förordning nr 384/96 – Tillämpning av bestämmelserna för länder med marknadsekonomi – Restriktiv tolkning (Rådets förordning nr 384/96, i dess lydelse enligt förordning nr 1225/2009, artikel 2.7 a och b) (se punkterna 117–120, 125–127 och 130–132)

8.                     Domstolsförfarande – Åberopande av nya grunder under rättegången – Villkor – Ny grund – Begrepp (Tribunalens rättegångsregler, artiklarna 44.1 c och 48.2) (se punkt 139)

9.                     Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Dumpningsmarginal – Fastställande av normalvärde – Beviljande av status som företag som verkar i en marknadsekonomi – Villkor – Producenternas bevisbörda – Institutionernas skyldighet att pröva bevisningen – Domstolsprövning – Gränser (Rådets förordning nr 384/96, i dess lydelse enligt förordning nr 1225/2009, artikel 2.7 b och c) (se punkterna 142–145)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 91/2009 av den 26 januari 2009 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 29, s. 1).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Gem-Year Industrial Co. Ltd och Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd ska förutom att bära sina egna rättegångskostnader även ersätta dem som Europeiska unionens råd och European Industrial Fasteners Institute AISBL har haft.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.

Top