Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0035

Mål C-35/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 28 januari 2009 – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate mot Paolo Speranza

OJ C 82, 4.4.2009, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 82/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 28 januari 2009 – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate mot Paolo Speranza

(Mål C-35/09)

(2009/C 82/29)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione (Italien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Motpart: Paolo Speranza

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 4.1 c i direktiv 69/335/EG (1), vari föreskrivs att skatten på kapitaltillskott ska tas ut vid ökning av bolagskapitalet i en kapitalassociation som sker i form av tillskott av tillgångar av vilket slag det än må vara, tolkas så att det är det faktiska kapitaltillskottet som beskattas och inte ett beslut om ökning av bolagskapitalet som inte verkställts?

2)

Ska artikel 4.1 c i direktiv 69/335/EG tolkas så att skatten endast belastar det bolag som mottar kapitaltillskottet och inte även den statlige ämbetsman som avfattar eller emottar beslutet härom?

3)

Är de möjligheter till försvar som en statlig ämbetsman har enligt italienska bestämmelser förenliga med proportionalitetsprincipen mot bakgrund av att det enligt artikel 38 i presidentdekret nr 131 från år 1986 är ovidkommande om beslutet om kapitaltillskott är en nullitet eller kan ogiltigförklaras samt att den erlagda skatten endast kan återbetalas sedan ett avgörande från allmän domstol vari rättsakten förklaras vara en nullitet eller ogiltigförklaras har vunnit rättskraft?


(1)  EGT L 249, s. 25.


Top