Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0306

Mål C-306/08: Talan väckt den 9 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

OJ C 223, 30.8.2008, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/36


Talan väckt den 9 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

(Mål C-306/08)

(2008/C 223/58)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: A. Alcover San Pedro och D. Kukovec)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 93/37/EEG (1) av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, särskilt artiklarna 1, 6.6, 11 och 12 samt kapitel 2 i avdelning IV i direktivet (artiklarna 24–29), genom att tilldela integrerade handlingsprogram enligt lag 6/1994 av den 15 november 1994 om stadsplanering inom den autonoma regionen Valencia,

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2, 6, 24, 30, 31.4 a, 48.2 och 53 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (2) av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, genom att tilldela integrerade handlingsprogram enligt lag 16/2005 om stadsplanering inom Valencia, som genomförts genom det regionala valencianska dekretet 67/2006 av den 12 maj 2006 om godkännande av förordningen om stads- och regionplanering, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen påpekar att tilldelningen av integrerade handlingsprogram, IHP, en stadsplaneringsåtgärd som gjorts möjlig genom lag 6/1994 av den 15 november 1994 om stadsplanering inom den autonoma regionen Valencia (SARV) och den lag som följt efter denna, det vill säga lag 16/205 om stadsplanering inom Valencia (LSV), avser kontrakt om offentlig upphandling av byggentreprenader som ska tilldelas i enlighet med direktiven 93/37/EG och 2004/18/EG. Kommissionen hävdar med andra ord att IHP utgör kontrakt om offentlig upphandling av byggentreprenader som tilldelas av lokala organ och som innefattar genomförande av offentliga byggentreprenader avseende infrastruktur av dem som utvalts av den lokala förvaltningen för att vidta stadsplaneringsåtgärder.

Kommissionen anser att LSV strider mot gemenskapsdirektiven om offentlig upphandling i flera avseenden, däribland vad gäller den förste anbudsgivarens privilegierade ställning, erfarenheten hos dem som tilldelats liknande kontrakt, öppen presentation av alternativ till den förste anbudsgivarens anbud, hanteringen av varianter, kriterierna för att tilldela IHP, möjligheten att ändra kontraktet efter det att det har tilldelats (exempelvis möjligheten att höja de avgifter som stadsplaneringsåtgärderna är förenade med) och hanteringen av de fall där den anbudsgivare som har tilldelats kontraktet inte har fullgjort kontraktet. Vissa av dessa åsidosättanden hänför sig även till SARV, medan andra endast hänför sig till LSV.


(1)  EGT L 199, s. 54.

(2)  EGT L 134, s. 114.


Top