EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0305

Mål C-305/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 23 december 2009 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato — Italien) — Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) mot Regione Marche (Offentlig upphandling av tjänster — Direktiv 2004/18 — Begreppen entreprenör, varuleverantör och tjänsteleverantör — Begreppet ekonomisk aktör — Universitet och forskningsinstitut — Sammanslutning (consorzio) som utgörs av universitet och statliga myndigheter — Huvudsakligt syfte enligt stadgarna är inte att skapa vinst — Rätt att delta i ett upphandlingsförfarande)

OJ C 51, 27.2.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 51/8


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 23 december 2009 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato — Italien) — Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) mot Regione Marche

(Mål C-305/08) (1)

(Offentlig upphandling av tjänster - Direktiv 2004/18 - Begreppen entreprenör, varuleverantör och tjänsteleverantör - Begreppet ekonomisk aktör - Universitet och forskningsinstitut - Sammanslutning (consorzio) som utgörs av universitet och statliga myndigheter - Huvudsakligt syfte enligt stadgarna är inte att skapa vinst - Rätt att delta i ett upphandlingsförfarande)

2010/C 51/12

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)

Motpart: Regione Marche

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Consiglio di Stato — Tolkning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114) — Enheter som inte bedriver verksamhet i syfte att skapa vinst, utan bedriver forskningsverksamhet, såsom universitet, utesluts från förfarande för offentlig upphandling av tjänster avseende insamlande av geofysiska data

Domslut

1.

Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, och särskilt bestämmelserna i artikel 1.2 a och 1.8 första och andra styckena, i vilka begreppet ekonomisk aktör omnämns, ska tolkas på så sätt att enheter som inte huvudsakligen bedriver verksamhet i syfte att skapa vinst, som inte är organiserade som ett företag och som inte är stadigvarande verksamma på marknaden — såsom universitet, forskningsinstitut och sammanslutningar bestående av universitet och statliga myndigheter — har rätt att delta i ett förfarande för offentlig upphandling av tjänster.

2.

Direktiv 2004/18 ska tolkas på så sätt att det utgör hinder för en sådan tolkning av nationell lagstiftning som den i målet i den nationella domstolen, enligt vilken det är förbjudet för enheter såsom universitet och forskningsinstitut, som inte huvudsakligen bedriver verksamhet i syfte att skapa vinst, att delta i ett upphandlingsförfarande, trots att dessa enheter enligt nationell rätt får erbjuda sina tjänster på den berörda marknaden.


(1)  EUT C 247, 27.9.2008.


Top