EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TJ0435

Förstainstansrättens dom (åttonde avdelningen) av den 26 november 2008.
New Look Ltd mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).
Gemenskapsvarumärke - Ansökan om gemenskapsordmärket NEW LOOK - Absoluta registreringshinder - Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas - Artikel 7.3 i förordning (EG) nr 40/94.
Mål T-435/07.

European Court Reports 2008 II-00296*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:534

Förstainstansrättens dom (åttonde avdelningen) av den 26 november 2008 – New Look mot harmoniseringsbyrån (NEW LOOK)

(mål T‑435/07)

”Gemenskapsvarumärke – Ansökan om gemenskapsordmärket NEW LOOK – Absoluta registreringshinder – Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas – Artikel 7.3 i förordning (EG) nr 40/94”

Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Varumärke som saknar särskiljningsförmåga (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.3) (se punkterna 18 och 23–26)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 3 september 2007 (ärende R 670/2007-2) om registrering av ordmärket NEW LOOK som gemenskapsvarumärke.

Uppgifter i målet

Sökande av gemenskapsvarumärke:

New Look Ltd

Sökt gemenskapsvarumärke:

Ordmärket NEW LOOK för varor och tjänster i klasserna 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 och 35 – ansökan nr 2932606

Granskarens beslut:

Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut:

Avslag på överklagandet


Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

New Look Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.

Top