Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0269

Mål C-269/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 september 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Fri rörlighet för arbetstagare — Förordning (EEG) nr 1612/68 — Pensionsspartillägg — Obegränsat skattskyldig)

OJ C 267, 7.11.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 267/9


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 september 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-269/07) (1)

(Fördragsbrott - Fri rörlighet för arbetstagare - Förordning (EEG) nr 1612/68 - Pensionsspartillägg - Obegränsat skattskyldig)

2009/C 267/16

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: R. Lyal och W. Mölls)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: C. Blaschke och M. Lumma, båda i egenskap av ombud samt W. Wellisch, Rechtsanwalt)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 12 EG, 18 EG och 39 EG samt av artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen (EGT L 257, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 33) — Nationell lagstiftning angående tillägg för att främja pensionssparande enligt vilken tillägget beviljas endast under förutsättning att personen är obegränsat skattskyldig i medlemsstaten, enligt vilken tillägget ska återbetalas om denna skattskyldighet upphör och enligt vilken det endast är tillåtet att använda det hopsparade kapitalet för förvärv av en egen bostad om fastigheten är belägen inom landet.

Domslut

1.

Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 39 EG och artikel 7.2 i rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen samt enligt artikel 18 EG, genom att införa och bibehålla bestämmelserna om kompletterande pension som finns i 79–99 §§ i lagen om inkomstskatt (Einkommensteuergesetz), i den mån det i dessa bestämmelser föreskrivs

att gränsarbetare och deras makar inte har rätt till ett pensionsspartillägg om de inte är obegränsat skattskyldiga i denna medlemsstat,

att gränsarbetare endast får använda det sparade kapitalet till att köpa eller bygga en bostad för eget bruk om denna är belägen i Tyskland, och

att tillägget ska återbetalas om personen inte längre är obegränsat skattskyldig i denna medlemsstat.

2.

Förbundsrepubliken Tyskland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 199, 25.8.2007.


Top