Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0255

Domstolens dom (andra avdelningen) den 2 april 2009.
Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen.
Förfarande - Ansökan om resning - Ansökan gällande ett beslut enligt artikel 119 i rättegångsreglerna - Villkor - Överklagande - Ny faktisk omständighet - Avvisning.
Mål C-255/06 P-REV.

European Court Reports 2009 I-00053*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:212

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 april 2009 – Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret mot rådet och kommissionen

(mål C‑255/06 P-REV)

”Förfarande – Ansökan om resning – Ansökan gällande ett beslut enligt artikel 119 i rättegångsreglerna – Villkor – Överklagande – Ny faktisk omständighet – Avvisning”

1.                     Förfarande – Resning – Ansökan gällande ett beslut att avvisa ett överklagande till den del det uppenbart inte kunde tas upp till sakprövning och att ogilla det som uppenbart ogrundat – Upptagande till sakprövning (Domstolens stadga, artikel 44; domstolens rättegångsregler, artikel 119) (se punkt 15)

2.                     Förfarande – Resning – Villkor för prövning av ansökan – Ny faktisk omständighet – Begrepp (Domstolens stadga, artikel 44; domstolens rättegångsregler, artikel 119) (se punkterna 16 och 19–20)

3.                     Förfarande – Resning – Villkor för prövning av ansökan (domstolens rättegångsregler, artiklarna 98 och 99.1) (se punkterna 22–24 och 26)

Saken

Ansökan om resning av domstolens beslut (andra avdelningen) av den 5 juli 2007 i mål C‑255/06 P – Överklagandet av förstainstansrättens dom (femte avdelningen) av den 30 mars 2006 avvisades till den del det var uppenbart att det inte kunde tas upp till sakprövning och ogillades i övrigt som uppenbart ogrundat.

Domslut

1)

Ansökan om resning som ingetts av Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ avslås.

2)

Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ förpliktas ersätta rättegångskostnaderna.

Top