Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0484

Mål C-484/06: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna)) – Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande – Första och sjätte mervärdesskattedirektiven – Principen om skatteneutralitet och proportionalitetsprincipen – Regler om avrundning av mervärdesskattebelopp – Avrundning nedåt per vara)

OJ C 223, 30.8.2008, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/9


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna)) – Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV mot Staatssecretaris van Financiën

(Mål C-484/06) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Första och sjätte mervärdesskattedirektiven - Principen om skatteneutralitet och proportionalitetsprincipen - Regler om avrundning av mervärdesskattebelopp - Avrundning nedåt per vara)

(2008/C 223/12)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV

Motpart: Staatssecretaris van Financiën

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Hoge Raad der Nederlanden – Tolkning av artikel 11 A.1 a, artikel 22.3 b första meningen och 22.5 i direktiv 77/388/EEG: rådets sjätte mervärdesskattedirektiv av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28) och artikel 2 första och andra styckena i rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (EGT 71, s. 1301; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 3) – Regler om avrundning av mervärdesskattebelopp

Domslut

1)

I avsaknad av en särskild gemenskapslagstiftning ankommer det på medlemsstaterna att fastställa reglerna och metoderna för avrundning av mervärdesskattebelopp. Vid detta fastställande är medlemsstaterna skyldiga att iaktta de principer som ligger till grund för det gemensamma systemet för mervärdesskatt, särskilt principen om skatteneutralitet och proportionalitetsprincipen.

2)

Gemenskapsrätten innehåller inte, på dess nuvarande stadium, några särskilda skyldigheter för medlemsstaterna att tillåta skattskyldiga personer att avrunda mervärdesskattebeloppet nedåt per vara.


(1)  EUT C 20 av den 27.1.2007.


Top