Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0107

Domstolens dom (femte avdelningen) den 12 januari 2006.
Europeiska kommissionen mot Republiken Finland.
Fördragsbrott - Direktiv 2003/87/EG - Ej införlivat inom föreskriven tidsfrist.
Mål C-107/05.

European Court Reports 2006 I-00010*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:34

Domstolens (femte avdelningen) dom av den 12 januari 2006 – Kommissionen mot Finland

(mål C-107/05)

(Fördragsbrott – Direktiv 2003/87/EG – Ej införlivat inom föreskriven tidsfrist)

Medlemsstater – Skyldigheter – Genomförande av direktiv – Obestritt fördragsbrott (Artikel 226 EG) (se punkt 5)

Saken:

: Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom föreskriven tidsfrist införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, s. 32)

Domslut:

 

Republiken Finland har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, genom att inte anta nödvändiga nationella bestämmelser beträffande landskapet Åland.

 

Republiken Finland förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Top