EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CJ0132

Domstolens dom (andra avdelningen) den 12 januari 2006.
Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien.
Fördragsbrott - Socialpolitik - Skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa - Direktiv 89/391/EEG - Tillämpningsområde - Icke civilt offentligt anställda - Försvar och polis - Omfattats.
Mål C-132/04.

European Court Reports 2006 I-00003*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:18

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 januari 2006 – Kommissionen mot Spanien

(mål C-132/04)

Fördragsbrott – Socialpolitik – Skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa – Direktiv 89/391/EEG – Tillämpningsområde – Icke civilt offentligt anställda – Försvar och polis – Omfattats)

1.                     Socialpolitik – Skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa – Direktiv 89/391 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (Rådets direktiv 89/391, artiklarna 2.1, 2.2 och 4) (se punkterna 22, 26 och 40)

2.                     Institutionernas rättsakter – Direktiv – Medlemsstaternas genomförande (Artikel 249 tredje stycket EG) (se punkt 35)

3.                     Fördragsbrott – Domstolens prövning av huruvida talan är välgrundad – Situation som skall beaktas – Situationen vid utgången av den frist som har angivits i det motiverade yttrandet (Artikel 226 EG) (se punkt 37)

Saken:

: Fördragsbrott – Felaktigt införlivande av artiklarna 2.1, 2.2 och 4 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 146) – Icke civilt offentligt anställda – Tillämpningsområde för direktiv 89/391

Domslut:

 

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet med avseende på icke civilt offentligt anställda, genom att underlåta att fullständigt införliva bestämmelserna i artiklarna 2.1, 2.2 och 4 i det direktivet i sin interna rättsordning.

 

Konungariket Spanien skall ersätta rättegångskostnaderna.

Top