EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994CS0001

Domstolens beslut den 10 januari 1995.
Dupret SA, i konkurs, mot Europeiska kommissionen.
Begäran om tillstånd att hos Europeiska gemenskapernas kommission verkställa en säkerhetsåtgärd och exekution.
Mål C-1/94 S-A.

European Court Reports 1995 I-00001

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:2

61994S0001

Domstolens beslut den 10 januari 1995. - Dupret SA, i konkurs, mot Europeiska kommissionen. - Begäran om tillstånd att hos Europeiska gemenskapernas kommission verkställa en säkerhetsåtgärd och exekution. - Mål C-1/94 S-A.

Rättsfallssamling 1995 s. I-00001


Sammanfattning

Nyckelord


Immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna - Begäran om tillstånd att hos en institution verkställa en säkerhetsåtgärd och exekution (»saisie-arrêt») - Avsaknad av invändningar från den institution vilken som tredje man är föremål för begäran - Begäran ändamålslös

(Protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna, artikel 1)

Sammanfattning


Enligt artikel 1 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna får gemenskapernas egendom och tillgångar inte utan tillstånd från domstolen bli föremål för några administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder. Syftet med denna bestämmelse är att förhindra att det uppkommer hinder för gemenskapernas funktion och självständighet.

Om den berörda gemenskapsinstitutionen emellertid inte har något att erinra mot tvångsåtgärden, efter att en fordringsägare har begärt att domstolen skall häva den immunitet som ges enligt artikel 1 i nämnda protokoll, blir begäran om tillstånd ändamålslös och behöver inte prövas av domstolen.

Top