EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024XG02075

Meddelande till de personer som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2014/119/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2024/828, och rådets förordning (EU) nr 208/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2024/827, om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

ST/5844/2024/INIT

EUT C, C/2024/2075, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2075/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2075/oj

European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien C


C/2024/2075

5.3.2024

Meddelande till de personer som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2014/119/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2024/828, och rådets förordning (EU) nr 208/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2024/827, om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

(C/2024/2075)

Följande information lämnas för kännedom till de personer som anges i bilagan till rådets beslut 2014/119/Gusp (1), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2024/827 (2), och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 208/2014 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2024/827 (4), om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina.

Europeiska unionens råd har beslutat att de personer som anges i de ovannämnda bilagorna fortsatt ska vara uppförda på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder enligt beslut 2014/119/Gusp och förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina. Skälen till att dessa personer har förts upp på förteckningen framgår av de relevanta posterna i bilagorna i fråga.

De berörda personerna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 208/2014 med en ansökan om tillstånd att använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 4 i förordningen).

De berörda personerna kan före den 10 december 2024 inkomma med en begäran till rådet, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på ovannämnda förteckning. Begäran ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

RELEX.1

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

De personer som berörs uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artikel 275 andra stycket och artikel 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)   EUT L 66, 6.3.2014, s. 26.

(2)   EUT L, 2024/828, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/dec/2024/828/oj.

(3)   EUT L 66, 6.3.2014, s. 1.

(4)   EUT L, 2024/827, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/dec/2024/827/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2075/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)


Top