EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024M11326

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.11326 – MSC / GIP III / ITALO)

PUB/2024/54

EUT C, C/2024/1291, 2.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1291/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1291/oj

European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien C


C/2024/1291

2.2.2024

Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.11326 – MSC / GIP III / ITALO)

(Text av betydelse för EES)

(C/2024/1291)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 24 januari 2024 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

SAS Shipping Agencies Services S.à.r.l. (SAS Lux, Luxemburg), kontrollerat av MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA (MSC Group),

GIP III Global Investments S.à r.l. (GIP III, Luxemburg), kontrollerat av Global Infrastructure Management, LLC,

Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (Italo, Italien), för närvarande kontrollerat av GIP III.

SAS Lux och GIP III kommer att förvärva gemensam kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, över Italo.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

SAS Lux är ett holdingbolag som tillhör koncernen MSC, som är verksamt inom sjötransporter med container, havskryssningar, passagerartransporter till sjöss, researrangörstjänster och resebyråtjänster.

GIP III är en global investerare i infrastruktur inom energi-, transport-, digital-, vatten- och avfallssektorerna.

3.   

Italo bedriver följande affärsverksamhet: persontransporter med höghastighetståg och kommersiell långfärdsbusstrafik i Italien.

4.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

5.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.11326 – MSC / GIP III / ITALO

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1291/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)


Top