EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M11257

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.11257 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2023/C 332/07

PUB/2023/1231

OJ C 332, 21.9.2023, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 332/10


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.11257 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2023/C 332/07)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 11 september 2023 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

One Rock Capital Partners LLC (ORC, Förenta staterna).

Constantia Flexibles GmbH (Constantia, Österrike), som uteslutande kontrolleras av fonder som förvaltas av till Wendel SE närstående bolag.

ORC kommer att förvärva ensam kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, över hela Constantia.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

ORC: riskkapitalföretag som fokuserar på kapitalinvesteringar i medelstora företag som ger dominerande inflytande. ORC förvaltar fonder som investerar i portföljföretag verksamma inom olika branscher, inbegripet kemikalier och processer, tillverkning av specialprodukter samt hälso- och sjukvård, tillverkning och distribution av livsmedel samt företags- och miljötjänster.

Constantia: global producent och leverantör av flexibla förpackningslösningar. Produktportföljen omfattar flexibla förpackningslösningar för produkter som livsmedel, mejeriprodukter, sällskapsdjursfoder, hushålls- och kroppsvårds-produkter, läkemedel och medicinska produkter samt drycker.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om förenklad behandling av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.11257 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)   EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top