EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0401(04)

Meddelande till ekonomiska aktörer, importörer och exportörer 2022/C 145 I/01

PUB/2022/299

OJ C 145I , 1.4.2022, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 145/1


Meddelande till ekonomiska aktörer, importörer och exportörer

(2022/C 145 I/01)

Europeiska unionen har antagit flera lagstiftningspaket (1) med restriktiva åtgärder mot Ryska federationen med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, och mot Republiken Belarus med anledning av situationen i Belarus. Alla dessa åtgärder måste genomföras effektivt, både av de behöriga myndigheterna och av ekonomiska aktörer i EU.

De restriktiva åtgärderna förbjuder direkt eller indirekt import eller export av de berörda varorna samt medvetet eller avsiktligt deltagande i verksamhet för att kringgå dessa förbud. Det fastställs också att medlemsstaterna ska tillämpa sanktioner vid överträdelser av dessa regler.

Med tanke på risken för kringgående uppmanas ekonomiska aktörer i EU att vidta lämpliga åtgärder för tillbörlig aktsamhet för att förhindra att åtgärderna kringgås

genom export till tredjeländer från vilka sådana varor lätt kan omdirigeras till Ryssland och Belarus; särskild uppmärksamhet krävs vid export av sådana varor till länder i Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU, som förutom Ryska federationen och Republiken Belarus består av Republiken Armenien, Republiken Kazakstan och Republiken Kirgizistan), eftersom varor som befinner sig i ett av EAEU:s medlemsländer är i fri omsättning i hela EAEU,

genom import från tredjeländer från vilka de berörda varorna lätt kan omdirigeras till EU, särskilt när dessa länder inte tillämpar restriktioner för import från Ryssland och Belarus; detta gäller särskilt varor som importeras från andra EAEU-länder.

Åtgärder för tillbörlig aktsamhet som exportörer och importörer rekommenderas att vidta är t.ex. införande i import- och exportavtal av bestämmelser som är avsedda att säkerställa att importerade eller exporterade varor inte omfattas av restriktioner. De kan t.ex. ha formen av ett uttalande om att respekten för en sådan bestämmelse är en väsentlig del av avtalet, eller av avtalsklausuler enligt vilka importören i ett tredjeland åtar sig att inte exportera de berörda varorna till Ryssland eller Belarus och att inte sälja de berörda varorna vidare till någon affärspartner som är tredje part om denne inte gör ett åtagande om att avstå från att exportera de berörda varorna till Ryssland eller Belarus vilket medför ansvar om denne återexporterar varorna till dessa länder.

Aktörerna bör ta hänsyn till att EU:s tullmyndigheter för att förhindra att dessa regler kringgås har rätt att genomföra strängare kontroller och också att kräva bindande bevis för att de berörda varorna inte importeras från eller exporteras till Ryssland och Belarus via tredjeländer.


(1)  https://www.sanctionsmap.eu/#/main.


Top