EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0323(05)

Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Offentliggjord i enlighet med artikel 64.9 i förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text av betydelse för EES) 2022/C 130/08

C/2022/1503

OJ C 130, 23.3.2022, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 130/10


Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Offentliggjord i enlighet med artikel 64.9 i förordning (EG) nr 1907/2006 (1))

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 130/08)

Beslut om delvis beviljande av tillstånd

Hänvisning till beslutet (2)

Datum för beslutet

Ämnesnamn

Tillståndshavare

Tillståndsnummer

Tillåten användning

Datum då omprövningsperioden löper ut

Skäl för beslutet

C(2022) 1503

16 mars 2022

Beck, koltjäre-, högtemperaturs- (CTPht)

EG-nr: 266-028-2, CAS-nr: 65996-93-2

Industrial Quimica del Nalon, S.A., Avda. Galicia 31, 33005, Oviedo, Asturias, Spanien

REACH/22/10/0

Användning av CTPht vid formulering av blandningar som är uteslutande för industriellt bruk och som inte omfattas av tillståndskravet i förordning (EG) nr 1907/2006.

4 oktober 2032

I enlighet med artikel 60.4 i förordning (EG) nr 1907/2006 uppväger de samhällsekonomiska fördelarna hälso- och miljöriskerna i samband med ämnets användning och det saknas lämpliga alternativa ämnen eller tekniker.


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Beslutet finns på Europeiska kommissionens webbplats: Authorisation (europa.eu).


Top