EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10852

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2022/C 370/04

PUB/2022/1122

EUT C 370, 28.9.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/6


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 370/04)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 20 september 2022 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 och till följd av ett hänskjutande i enlighet med artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

3D Systems, Inc. (3DS, USA), ytterst ägt av 3D Systems Corporation (USA) och 3D Canada Company (Canada).

Saudi Arabian Industrail Investments Company (Dussur, Saudiarabien), gemensamt kontrollerat av Public Investment Fund of Saudi Arabia och Saudi Arabian Oil Company (Saudiarabien).

3DS och Dussur kommer att förvärva gemensam kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, över ett nyskapat företag som utgörs av ett gemensamt företag.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.   

De berörda företagens affärsverksamhet:

3DS: moderföretaget i en företagskoncern verksam inom additiv tillverkning/3D-printing.

Dussur: strategiskt investeringsbolag verksamt i strategiska ekonomiska sektorer för utveckling av multitransformationell industri inom alla industribranscher, däribland innehav, utveckling, konstruktion, användning, underhåll, försäljning, förvärv, uthyrning och leasing av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt lös egendom.

3.   

Det gemensamma företaget kommer att vara verksamt inom 3D-utskriftstjänster särskilt i Saudiarabien.

4.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

5.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per post. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 2 2964301

Post:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top